twitter linkdin
 

Het RAW-bestek en de RAW-raamovereenkomst
• 
Wat is een raamovereenkomst en wat zijn de verschillen met een gewoon bestek?
•  Wat wordt bedoeld met een Kwaliteitsplan, Controleplan of een Uitvoeringsplan?

•  Wanneer kunnen uitvoeringskosten nog wél worden verrekend?
•  Welke bepalingen zou je eigenlijk aan ieder bestek moeten toevoegen?
•  Vormt de UAV-2012 een vast onderdeel van een RAW-bestek?
•  Wie stelt de eindafrekening op en hoe doe je dat dan?
•  Waarom maken we niet meer gebruik van bundelingen en van geaccordeerde hoeveelheden? 

Wilt u antwoord op dit soort vragen?  Neem dan graag contact met ons op.

Voor handige overzichten, interessante uitspraken en artikelen of gewoon voor handige tips, verwijzen wij u graag naar de pagina 'Informatie'.

Tip! Laat eens een bestek, wat u heeft gemaakt of heeft laten maken, door ons controleren, wellicht dat wij u nog wat tips kunnen geven.