twitter linkdin
 

Het UAV-spel is modulair uitgevoerd. De modules nemen één dagdeel aan tijd in beslag en kunnen in willekeurige volgorde en combinaties gespeeld worden. 

Er is een keuze te maken uit de volgende modules:

1.  Verplichtingen van partijen
2.  Administratie
3.  Meer- en minderwerk
4.  Betalingen en schade
5.  Opleveren
6.  RAW-systematiek
7.  Directievoeren en toezichthouden
8.  Tijdelijke Verkeersmaatregelen
9.  Aanbesteden
10. Kwaliteitsborging (RAW)

11. Onderhandelen en omgaan met Conflicten

De module Onderhandelen en omgaan met Conflicten is wat afwijkend van opzet, deze module duurt één dag en wordt begeleid door twee ervaren mediators waarbij de nadruk vooral ligt op de eigen houding en gedrag in relatie met dagelijks voorkomende omstandigheden. 

Tijdens het spelen worden er per module circa 15 vragen aan iedere groep voorgelegd, variërend van meerkeuzevragen tot fotovragen, vragen waarbij op snelheid gereageerd moet worden of vragen waarbij een schriftelijk verzoek of melding opgesteld moet worden.
Alle modules zijn afzonderlijk te kiezen. Eventueel kan zelfs per dagdeel een UAV-cursus gevolgd worden, bijvoorbeeld voor herhalingscursussen of als onderdeel van een Kick-off bijeenkomst. Het meest voordelig is het om het UAV-spel per twee modules in twee aansluitende dagdelen uit te voeren.

De kosten van het UAV-spel zijn € 165,-- per deelnemer per dag (op basis van 16 deelnemers op uw locatie, excl. BTW).