twitter linkdin
 

 

    

Rende Petersen is in 1984 begonnen als uitvoerder bij een groot wegenbouwbedrijf in Rotterdam en omgeving en vanaf dat moment is de interesse voor de regelgeving uit de UAV en de RAW-systematiek ontstaan. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de uitvoering heeft Rende in 1995 Petersen Civiele Techniek opgericht.

Naast advisering bij meningsverschillen worden door Rende ook cursussen en trainingen verzorgd, deze kenmerken zich vooral door zijn interactieve en speelse aanpak.

Sinds 2005 is Rende Petersen ook mediator en associé bij de vereniging van Bouwmediators. Het oplossen van geschillen op basis van mediation sluit aan bij de visie van Rende, namelijk dat geschillen beter opgelost kunnen worden in onderlinge samenspraak dan dat een derde partij gevraagd wordt om een oordeel te vellen.

 

 

     
   

Om meer inzicht te verkrijgen en de vaardigheid in het werken met contracten te verbeteren heeft Rende Petersen in 2009 Het UAV-spel ontwikkeld.

In samenwerking met Heleco-Advies, is ook Het UAV-gc spel op de markt gebracht. Door dit gemoduleerde spel te spelen wordt op een speelse manier veel kennis opgedaan over de inhoud van contracten en hoe geschillen kunnen worden opgelost of beter, misschiren zelfs kunnen worden voorkomen

     
           


 

De UAV 2012 naast de UAV 1989. Om snel de verschillen tussen de 'oude' UAV en de UAV 2012 zichtbaar te maken én om handige tips en trucs te lezen, heeft Petersen Civiele Techniek zelf een ringband-uitgave van de UAV 2012 op de markt gebracht.


 

 

 

 

     
   

Het UAV-vragenuurtje, voor projectgerichte 'bijscholing'.

Dit 'vragenuurtje' is een overleg met maximaal vier deelnemers waarbij alles wat met UAV/RAW-contracten te maken heeft, besproken kan worden. 

Als basis voor het UAV-vragenuurtje kan een eigen RAW-bestek of een eigen RAW-raamovereenkomst als voorbeeld gebruikt worden.

De kosten van het UAV-Vragenuurtje zijn € 175,-- per uur (excl. BTW en reiskosten).