twitter linkdin
 

 -

 Het Aanbestedings Reglement Werken 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Gids Proportionaliteit 1e herziening april 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Definitieve tekst: Actualisatie RAW Raamovereenkomsten juli 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 RAW- Raamovereenkomsten:  nader toegelicht

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Hybride contracten: handleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 In te vullenop ieder project: De Projectorganisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Voorbeeld van een afwijkingsrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Afwijkingen afrekenen, stap voor stap

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Voorbeeld van agendapunten Startvergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 XYZ-methode

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Procedure Bestekswijziging

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Beoordeling Aannemer

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Taakverdeling Directie en Toezichthouder

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Uitvoeringskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Waarschuwingsplicht van de Aannemer