twitter linkdin
 

Samenwerken aan een oplossing
Meningsverschillen, geschillen of zelfs conflicten komen met enige regelmaat op ieder project wel voor. Zonder dat partijen elkaar gelijk 'in de haren vliegen', kan overwogen worden om in een vroeg stadium al een deskundige onafhankelijke 'buitenstaander' er bij te betrekken.
Als partijen niet echt meer praten met elkaar is het wellicht het moment om toch eerst te bekijken of een informatief gesprek met een mediator geregeld kan worden. 

 

Wij werken samen met: