twitter linkdin
 

Bouwmediators.nl is een vereniging van professionele mediators die allen een relatie hebben met de bouw.

De mediators van de vereniging 'Bouwmediators.nl' zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en vallen onder haar klacht- en tuchtrecht.

De bouw-mediators houden zich bezig met geschilbemiddeling in en rond de bouwnijverheid. Zij bereiken daarmee dat de kosten van bouwgeschillen (tijd, geld, energie) verminderen en dat er positief wordt bijgedragen aan goed relatiebeheer. Mediation is een logische aanvulling op bestaande vormen van conflictbeslechting zoals arbitrage en rechtspraak.

De achtergrond van waaruit een conflict is ontstaan, is bij de bemiddeling van geschillen minder relevant. Het gaat veel meer te kijken naar welke gemeenschappelijke belangen er zijn om dan van daaruit te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Mediation is gebasserd op twee belangrijke aspecten: Vrijwilligheid en Vertrouwelijkheid.

De vereniging van bouwmediators heeft in samenwerking met het SDU een boekje uitgebracht over mediation in de bouw.

Deze publicatie is samengesteld om bij te dragen aan de bekendheid van mediation binnen de bouw. Bouwmediation is de methode die bij uitstek geschikt is om geschillen snel, creatief en met lage kosten op te lossen. Honderden succesvolle bouwmediations, tonen dit aan. En dat is niet verbazingwekend. De bouw heeft van oudsher, misschien meer dan welke andere branche ook, behoefte gevoeld aan andere vormen van geschilbemiddeling dan rechtspraak alleen. Arbitrage en Dispute Review Boards zijn daar voorbeelden van.

Benieuwd naar dit boekje? Neemt u dan graag even contact met ons op.

Bouwmediation is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de bouw of op de ene of andere wijze met deze bedrijfstak te maken heeft. Dat zijn opdrachtgevers, adviseurs, projectontwikkelaars, ontwerpers, aannemers, leveranciers, schilders, constructeurs, loodgieters, gasfitters en studenten aan bouwgerelateerde opleidingen, maar óók overheden die als handhavers van heersende regelgeving optreden of als gebiedsbeheerder betrokken zijn bij bouwprocessen.