twitter linkdin
 

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale bemiddelaar helpt zoeken naar de voor beide partijen meest ideale oplossing waarbij juist gekeken wordt naar wederzijdse toekomstige belangen.

Soms lijkt er bij een geschil nog maar één uitweg te zijn..... naar de rechter of arbitreren. Hoe vaak hoor je dan een opmerking als: "...het kan me niet schelen wat het kost, als ik mijn gelijk maar krijg...".

Conflicten zijn soms zo hoog opgelopen en ingewikkeld geworden dat daardoor ook vaak de schuldvraag onduidelijk is geworden. Dat waar het om gaat, is men soms allang uit het oog verloren. Voor een rechter of arbiter wordt het daardoor ook moeilijker om een uitspraak te doen die recht doet aan alle aspecten en de uitspraak valt dus ook wel eens tegen.

Een nadeel van deze bovenpartijen-rechtspraak is dat er een uitspraak volgt die na een eventueel hoger beroep bindend is en die meestal maar voor één van de partijen goed uitpakt, de "winnaar" en voor de andere partij slecht, de "verliezer". De "winnaar" uit de strijd heeft zijn gelijk gekregen en heeft dus "gewonnen", maar hoe ziet een eventuele toekomstige samenwerking met de "verliezende" partij er verder uit?

Bij mediation wordt onder begeleiding van een mediator gezocht naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is. Bij mediation is dus eigenlijk geen sprake van een winnaar of een verliezer maar eerder van twee winnaars die na afloop tevreden zijn over de uitspraak ?n die bovendien ook nog kunnen samenwerken met elkaar.

Daarom is een belangrijk kenmerk van mediation de vrijwilligheid en de bereidheid om te werken aan een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Beide partijen zal expliciet gevraagd worden of ze bereid zijn te willen werken aan een oplossing die ook voor beide partijen de meest optimale is.

Er zijn diverse vormen van mediation. Wij hanteren de tranformatieve mediation. Bij transformatieve mediation staat vooral de relatie tussen de partijen voorop. Het gaat niet alleen om een oplossing van het conflict maar ook een verbeterde (hernieuwde) samenwerking kan van belang zijn. De gedachte achter tranformatieve mediation is dus om partijen weer oog te laten krijgen voor elkaar, ze weer met elkaar te laten praten. Vaak ligt de oorzaak van een conflict in slechte communicatie; elkaar verkeerd begrepen hebben of niet op tijd communiceren. Bij een conflict zal er vaak een partij zijn die zich miskend of verslagen voelt en zich defensief opstelt en juist daardoor geen oog meer heeft voor de belangen van de andere partij. Op het moment dat men ook de motivatie en de belangen van de andere partij gaat zien, is de oplossing van het conflict nabij. Als mediator willen wij u graag bij dit proces helpen.

Graag vertellen wij u meer over mediation en wat mediation voor u kan betekenen.