twitter linkdin
 

Naast het geven van advies verzorgen wij ook trainingen, wij onderscheiden daarbij de volgende onderwerpen:

  •  Het RAW-bestek en de RAW-raamovereenkomst
  •  Directievoeren en toezichthouden
  •  Tijdelijke verkeersmaatregelen
  •  De korte opfriscursus UAV-2012

Onze cursussen en trainingen worden voornamelijk in-company verzorgd en kunnen op eenvoudige wijze toegespitst worden op de eigen organisatie of op een onderhanden project. Een 'eigen RAW-bestek of RAW-raamovereenkomst kan als basis dienen bij iedere cursus.

Het behandelen van omgangsvormen en relaties spelen een belangrijke rol bij iedere cursus of training.