twitter linkdin
 

1-daagse training:  Directievoeren en toezichthouden

Doel van de cursus
Na afloop van deze training heeft u een indruk gekregen hoe u uw taak als directievoerder of toezichthouder moet uitvoeren en in hoeverre u hierbij gebruik kan maken van een toezichtplan of controleplan en het kwaliteitsplan van een aannemer.

De volgende onderwerpen worden uitgebreid in de training aan de orde gesteld:

   •   belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer 
   •   rechten en plichten van de opdrachtgever, de directie, de toezichthouder en de aannemer
   •   de verschillen tussen een RAW-raamovereenkomst en een 'gewoon' RAW-bestek  
   •   de startvergadering 
   •   de ISO-gecertificeerde aannemer
   •   het project-kwaliteitsplan van de aannemer
   •   omgaan met afwijkingen
   •   het Toezichts- en Controleplan van de directie
   •   bouwvergaderingen en het vastleggen van afspraken
   •   afrekenen van over- of onderschrijdingen van Verrekenbare en Niet-verrekenbare hoeveelheden
   •   te maken afspraken met de aannemer
   •   opneming en oplevering
   •   evaluatie van het werk