twitter linkdin
 

2-daagse UAV-RAW training voor opdrachtgevers/directievoerders en aannemers

Doel van de cursus
Na afloop van deze training heeft u vooral een indruk gekregen hoe u bij GWW-projecten de RAW-systematiek en de UAV-2012 moet hanteren, in de bestekschrijffase alswel tijdens de uitvoering, daarbij heeft u ook een indruk gekregen hoe moet worden gehandeld om problemen te voorkomen.
Tijdens de training zal veel gewerkt worden met probleemstellingen die groepsgewijs opgelost moeten worden waarna een plenaire bespreking volgt. Tijdens deze cessies leert u zelf hoe u moet zoeken in de RAW-Standaard en de UAV-2012 en wat de relatie is met de bepalingen in het bestek. Bovendien doet u veel ervaring op door het samenwerken met andere cursisten.

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan de orde, een RAW-bestek of een RAW-raamovereenkomst staat hierbij centraal:
   •   de RAW-systematiek 
   •   de RAW-raamovereenkomst
   •   de UAV-2012 in relatie met de RAW-systematiek
   •   rechten en plichten van de opdrachtgever, de directie en de aannemer
   •   opneming en oplevering
   •   bestekswijzigingen
   •   afrekenen van over- of onderschrijdingen van Verrekenbare en Niet-verrekenbare hoeveelheden
   •   herziene verrekenprijzen
   •   geaccordeerde hoeveelheden
   •   schade tijdens de uitvoering
   •   verzekeringen op het werk
   •   het voorkomen van geschillen

1-daagse UAV-RAW training voor opdrachtgevers/directievoerders en aannemers

Doel van de cursus
Na afloop van deze training heeft u vooral een indruk gekregen hoe u bij GWW-projecten de UAV-2012 moet hanteren, in de bestekschrijffase alswel tijdens de uitvoering, daarbij heeft u ook een indruk gekregen hoe moet worden gehandeld om problemen te voorkomen. Tijdens de training zal veel gewerkt worden met probleemstellingen die groepsgewijs opgelost moeten worden waarna een plenaire bespreking volgt. Tijdens deze cessies leert u hoe u zelf kunt zoeken in de UAV-2012, bovendien doet u veel ervaring op door het samenwerken met andere cursisten.

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan de orde, een RAW-bestek of een RAW-raamovereenkomst staat hierbij centraal:
   •   het RAW-bestek en de RAW-raamovereenkomst
   •   de toepasbaarheid van de UAV-2012
   •   rechten en plichten van de opdrachtgever, de directie en de aannemer
   •   opneming en oplevering
   •   bestekswijzigingen 
   •   afrekenen van over- of onderschrijdingen van Verrekenbare en Niet-verrekenbare hoeveelheden
   •   herziene verrekenprijzen
   •   schade tijdens de uitvoering